| ENGLISH (Geographic.org) | ESPAÑOL (geografiainfo.es) | PAYS (Anglais, avec traduction Google) | Codes de pays | Codes d'aéroports |
GeoMondiale.fr logo
Tokelau
SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USA


A * B * C * D * E * F * G *H * I * J * K * L * M
N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z


A

Afua - Afua

Atafu Atoll - Atafu

Awtano - Awtano

B

Bowditch Island - Bowditch Island

D

Dalabeka - Dalabeka

Duke of Clarence Island - Duke of York Island

F

Fakaafo - Fakaofu

Fenua Fala - Fenua Fala

Fonua Fala Island - Fonua Muli

Fulatutasi - Fulatutasi

K

Kivave - Kivave

L

Longatana - Longatana

M

Matangi Island - Mawtu

Motuagea - Motutulatula

Mulifonua - Mulifonua

N

Neu Lauenburg - Neu Lauenburg

Niue - Niue

North West Island - North West Island

Nuko Nono Island - Nukusesuki

O

Oafuna - Oatafu

Otafi - Otafi

P

Palea - Patalinga

Polynesia - Polynesia

S

Saumatafanga Island - Savaika

Sikatai - Sikatai

South East Island - South East Island

T

Tafolaelo - Tafolaelo

Teafua - Teafua

Tioki - Tisungatu

Tokalau Islands - Tokolau

Tukumatini - Tukumatini

U

Union Group - Union Islands- Marquer cette page d'un signet (ajouter dans la liste des favoris)..

Copyright © 1995-2010 ITA tous droits réservés..


Recherche personnalisee
Noms Géographiques Mondiaux par Ordre Alphabétique
. . . Commentaires